Op deze pagina komt een overzicht van de acties genomen door diverse partijen. Momenteel is iedereen de stukken nog aan het doornemen en bekijkt op welke manier men het beste een bezwaar tegen de milieuvergunning kan indienen.

In Hengstdijk heeft de plaatselijke dorpsraad tot nu toe zo'n 270 zienswijzen verzameld. Ook dorpsraden in andere kernen hebben pamfletten verspreid om mensen op te roepen bezwaar te maken

In januari heeft het actiecomité een flyer gestuurd aan de dorpsraden van Hengstdijk, Kloosterzande, Ossenisse en Vogelwaarde. Het bewustmaken van de bewoners is van groot belang om zoveel mogelijk actie te kunnen voeren.

Op zijn er op 24 november aan het College van Gedeputeerde Staten al diverse vragen gesteld door de PvdA fractieleden R. de Kort en A.van Haperen.
Klik hier om het document te bekijken.