Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

We hebben de zaak op alle punten gewonnen. Een fantastisch resultaat. Hiermee is deze procedure beëindigd en staat in rechte vast dat de varkensstallen er nooit zullen komen.
Klik hier voor de uitspraak.

Op de site van omroep Zeeland is de resultante (artikel plus video en radio fragment) te vinden van hun inspanningen. http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-27/870220/geen-roze-invasie-vogelwaarde-en-hengstdijk#.VWX5y2cw_OE

Zitting 30 maart 2015

Hieronder een geluidsfragment van de zitting op 30 maart. Klik op het pijltje om te starten, duur 40 minuten.


12 augustus 2014, rechtzaak Breda

De gemeente Hulst heeft opnieuw een slag gewonnen in de strijd tegen de komst van twee grote varkensstallen bij Hengstdijk en Vogelwaarde. De bestuursrechter in Breda heeft de beroepen ongegrond verklaard die varkensboeren uit Noord-Brabant tegen de gemeente Hulst hadden aangespannen. Het gaat om het het intrekken van bouwvergunningen en het niet in behandeling nemen van aanvragen voor een milieuvergunning.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente die besluiten terecht genomen. De betrokken varkensbedrijven Welvaarts en Lavrijsen, die stallen willen bouwen voor elk bijna 7000 varkens, kunnen nu nog proberen hun gelijk te halen bij de Raad van State. Eerder kondigden ze al aan dat ze dat ook zeker zullen doen.

Bron PZC

27 mei 2014, rechtzaak Breda

Doorgekregen van rechtbank Breda dat het beroep tegen het intrekken van de bouwvergunningen voor de varkensstallen door de gemeente Hulst op de rol staat voor dinsdag 3 juni om 10.30 uur en duurt 90 min .

Locatie:
Rechtbank Breda
Fellenoordstraat 50
4811 TJ Breda
Telefoon: 076 531 1311

Wellicht zijn er onder u ook die in de gelegenheid zijn om de zitting bij te wonen, al dan niet in combinatie met een dagje winkelen in Breda, de parel van het zuiden :-) In bijlage ook de brieven van de gemeente inzake intrekken van milieu- en bouwvergunningen.

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

April 2013, Bouwvergunning ingetrokken

Na een lange, gedwongen, mediastilte kunnen we enige voortgang melden in het megavarkensstallen dossier Vogelwaarde/Hengstdijk

Wat heeft de stichting SRBVI te melden:
Burgemeester en wethouders van Hulst hebben de bouwvergunningen voor de twee megavarkensstallen Vogelwaarde en Hengstdijk officieel ingetrokken. Plus de vorige jaar ingediende milieuaanvragen voor de twee megavarkensstallen worden niet in behandeling genomen.

Wat betekent dit voor de bouw van de megavarkensstallen en wat kunnen de varkenshouders doen:
Sowieso kan men NIET starten met de bouw van de megavarkensstallen. De bal ligt nu formeel bij de varkenshouders / vergunningaanvragers. Zij kunnen deze besluiten van de gemeente via juridische procedures (rechtszaken) aanvechten.

Wat verwacht de stichting SRBVI:
Wij verwachten dat de varkenshouders deze besluiten via rechtszaken zullen aanvechten. Het zal een zware juridische strijd worden. Alle steun en financiële bijdrages van mede tegenstanders tegen deze megavarkensstallen blijven welkom. Het varkensdossier kan pas worden gesloten nadat de juridische procedures zijn afgehandeld.

Dankuiting van de SRBVI stichting:
Wij willen onze dank uiten aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het bereikte tussenresultaat. Dank alvast voor alle betrokkenheid van alle tegenstanders tegen deze megavarkensstallen. Het is een positief tussenresultaat. Maar wij verwachten de betrokkenheid van alle tegenstanders in de toekomst nog nodig te hebben. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van het varkensdossier. Alleen samen kunnen we iets doen aan dit megavarkensstallen dossier.

Extra informatie is te vinden op:
Verdere toelichting over de besluiten is te vinden op: via deze link . Beluister vooral ook de “Luister Fragmenten” op deze pagina.


Helft Brabantse veeboeren in overtreding

DEN BOSCH - Ruim de helft van de Brabantse veebedrijven stoot te veel ammoniak uit of treft te weinig maatregelen om de uitstoot te beperken.
Klik hier voor het volledige artikel.

Dorpsraad Hengstdijk Vergadert

Op dinsdag 18 september vindt de jaarlijkse vergadering van de dorpsraad Hengstdijk plaats in dorpscentrum “De Schuur”. De vergadering vangt aan om 19:30.
Tijdens de vergadering wordt er onder andere gesproken over de varkensstallen, het riool bij de Reygerskreek, het verzoek voor het plaatsen van een fietsenstalling bij de bushaltes aan de doorgaande weg en verzoeken om handhaving. De avond is openbaar voor alle geïnteresseerden. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd.

Definitieve advies MER commissie

De definitieve adviezen van de mer commissie zijn beschikbaar. Klik op onderstaande links voor de betreffende bestanden (pdf)

Toetsingsadvie MER Welvaart B.V.        Toetsingsadvie MER LAVI B.V.

Advertentie milieudefensie

De advertentie "Wij willen geen megastallen"van de milieufederatie doet mee met de NRC Charity Awards 2012. Hiermee kunnen zij 4 keer een dubbele advertentiepagina winnen in NRC handelsblad of NRC Next. Een mooie kans om onderwerpen zoals Megastallen onder de aandacht te brengen. Het onderwerp blijft actueel nu zelfs gigastallen subsidie krijgen. Help hen winnen.
Stemmen kan tot en met 14 september 2012. Je maakt kans op een iPad of een digitaal abonnement op NRC Handelsblad / NRC Next.
Stem op de advertentie via deze link!

10-02-2012 - Dorpsraad biedt zienswijzen aan. ( een bericht van de website hengstdijk.eu)

In de voorbije weken heeft de dorpsraad 272 zienswijzen in het kader van de varkensinvasie verzameld. Donderdagmiddag zijn deze aangeboden aan wethouder van Damme en burgemeester Mulder. Met de begeleidende gesproken woord van de dorpsraad: "Namens bijna alle inwoners van Hengstdijk bieden we u hierbij 272 zienswijzen aan. Deze hebben betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectrapportage Rummersdijkstraat te Hengstdijk en de Kamperweg te Vogelwaarde. We vertrouwen erop dat deze zienswijze door u in de procedure worden meegenomen en dat de indieners van de zienswijze op de hoogte gehouden worden." Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Klik hier voor de ontvangstbevestiging van de gemeente.

28 juni 2012

Omroep Zeeland had afgelopen woensdag 27 juni een interview met Edger Erkel over de bijeenkomst tegen de varkensstallen.

Klik hier voor het interview.

26 juni 2012

De Stichting Regionale Bestrijding Varkens Invasie had maandag alle dorpsraden van de gemeente Hulst en belangstellenden uitgenodigd in de kantine van camping de Vogel. Doel van de bijeenkomst was om informatie te geven over de huidige stand van zaken met betrekking tot de varkensstallen. De duidelijke uitleg van Lieven van der Tas namens de stichting droeg hier zeker aan bij. Daarna werd actief gebruik gemaakt van de vragenronde.

Klik hier voor de persentatie,deel1. (pdf bestand)

Klik hier voor de persentatie,deel2. (pdf bestand)

19 juni 2012

Aanstaande maandag 25 juni is er een voorlichtingsavond georganiseerd door het SRBVI betreffende de megastallen. Zij lichten de stand van zaken toe en de opties voor de toekomst. De samenkomst vindt plaats in de kantine van "Camping de Vogel" en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Klik hier voor de flyer.

27 mei 2012

Ondanks het feit dat er op de website de laatste tijd niet veel nieuwsfeiten zijn wordt er op de achtergrond hard gewerkt.
Formeel is de stand van zaken:

 • Op basis van het voorlopig advies van de commissie MER kunnen de aanvragers aanpassingen doorvoeren in de MER tot 8/6.
 • Daarna zal de commissie een definitief advies geven aan de gemeente.
 • De gemeente zal dan een ontwerpbesluit opstellen en publiceren.
  (stap23 poster omgevingsvergunning)
Extra informatie:
De laatste weken heeft de stichting SRBVI veel effort gestopt in:
 • het bepalen van de te volgen stappen/strategie
 • analyse van mogelijkheden om de vergunningen te weigeren
 • afstemming met de verantwoordelijke wethouder/fractievoorzitters/verantwoordelijke ambtenaren
 • er zijn verschillende nota’s opgesteld en verspreid aan de gemeente

25 mei 2012

De initiatiefnemers van de bouw van twee megavarkensstallen bij Vogelwaarde en Hengstdijk moeten hun huiswerk deels overdoen, vindt de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER). De Commissie signaleert in de opgestelde milieueffectrapporten tekortkomingen die 'essentieel' zijn om de bouwplannen te kunnen beoordelen op hun milieuaspecten.
Het gaat om informatie over de maximale bouwmogelijkheden, de effecten op kwetsbare natuur, geurbelasting, verkeershinder en geluid en de lozing van afvalwater. ( bron : PZC )

Beide rapporten van de Commisie MER kunt u lezen via de volgende links (pdf bestanden )

Varkenshouderij Welvaarts te Hengstdijk

Varkenshouderij Lavi B.V te Vogelwaarde

16 april 2012

De gemeente heeft advies aangevraagd bij de Commissie m.e.r. Het advies wordt in mei verwacht waarna de gemeente met een ontwerpbesluit zal komen. De gemeente zal dit besluit publiceren. Mensen die bezwaar/zienswijzen hebben ingediend moeten persoonlijk worden geïnformeerd door de gemeente. Na de publicatie van het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk, dan wel mondeling zijn/haar zienswijze betreffende de milieueffectrapportages kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

23 maart 2012

Zienswijzen Dorpsraad Vogelwaarde
Zoals eerder vermeld vond op dinsdag 20 maart 13.30 uur de overhandiging petitie bewoners Vogelwaarde tegen de mega varkensstallen in Vogelwaarde en Hengstdijk aan burgemeester Mulder plaats. De zienswijzen kunt u hieronder bekijken/downloaden ( pdf formaat ):

Zienswijze Kamperweg
Zienswijze Rummersdijkstraat

20 maart 2012

Overhandiging van de petitie aan burgemeester J.F. Mulder bij het gemeentehuis in Hulst door inwoners van Vogelwaarde.

Vandaag 20 maart werd door de inwoners van Vogelwaarde de petitie aangeboden aan de burgemeester.
De petitie werd ondertekend door 95% van de aanwezige huishoudens (598 personen) als teken van afkeer tegen de eventuele komst van de mega varkensstallen aan de Kamperweg in Vogelwaarde en Rumersdijkstraat in Hengstdijk.
Onder de aanwezigen ook vertegenwoordigers van de dorpsraden Kloosterzande en Hengstdijk en 'Varkens Nee' uit Tholen.

foto  foto

18 maart 2012

Groot succes landelijke manifestatie tegen megastallen
Afgelopen zaterdag 17 maart vond de landelijke manifestatie tegen megastallen plaats. Er waren ongeveer 1200 mensen aanwezig op de Dam.
Meer informatie via de volgende links:
- Website wij zijn het megazat.
- Occupytv met enkele filmpjes van de manifestatie.

16 maart 2012

Ter info en uitnodiging
Dinsdag middag 20 maart om 13.30 uur zal burgermeester F.J. Mulder in het gemeentehuis van Hulst de petitie van de bewoners van Vogelwaarde in ontvangt nemen. De petitie is massaal ondertekend als ondersteuning van het protest tegen de mogelijke komst van de twee mega varkensstallen nabij de dorpen Vogelwaarde en Hengstdijk.

Deze overhandiging is een extra gelegenheid om de zorgen van de bewoners m.b.t. de leefbaarheid in hun regio nog eens te tonen.

11 maart 2012

Landelijke manifestatie tegen megastallen
Op Op 17 maart is er een grote manifestatie georganiseerd tegen megastallen, de intensieve veehouderij en de afbraak van natuur en milieu. En de effecten daarvan op de volksgezondheid. De manifestatie vindt plaats op 17 maart op de Dam in Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

8 maart 2012

Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad van Ossenisse op 5 maart j.l. heeft Lieven van der Tas een presentatie gegeven over de megastallen.
Klik hier om deze presentatie te bekijken. (power point bestand)

29 februari 2012

Steun onze stichting

Na vorige juridische acties is er nog een kleine kas overgebleven, maar zoals het er nu uitziet, staat ons een nieuw juridisch gevecht te wachten. En die kunnen veel geld kosten. Daarom vragen wij aan sympathisanten een bijdrage te storten op onze rekening. Klein of groot maakt niet uit. Alle beetjes helpen. Onze stichting zal net zolas in het verleden goed op de centjes passen en ze doelgericht inzetten.
Stichting Regionale Bestrijding Varkens Invasie (SRBVI):
Rekeningnummer: 837579767 t.n.v. SRBVI Hengstdijk

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

19 februari 2012

Het dierenwelzijn van een megastal varken

Niet alleen voor de omgeving en het milieu hebben de megastallen een negatieve invloed. Ook de varkens zelf hebben een slecht leven met weinig ruimte en het is een fabeltje dat megastallen de laatste jaren diervriendelijker worden.
In onderstaande bijlage kunt u lezen wat de varkens in een megastal moeten doorstaan:
Klik hier om de bijlage te lezen.
(pdf bestand)

16 februari 2012

SRBVI aanwezig op jaarvergadering dorpsraad Ossenisse

Op 5 maart aanstaande houdt de dorpsraad van Osenisse de jaarvergadering. Namens de SRBVI zal Lieven van der Tas een presentatie geven over de megastallen. Tevens kunt u een zienswijze tekenen m.b.t. de MER aanvragen voor deze stallen.
Klik hier voor de agenda.

8 februari 2012

Aanvulling op de MER Kamperweg/Rummersdijkstraat

Vanaf vandaag 8 januari is de aanvullende MER o.a gepubliceerd in het advertentieblad. De rapporten liggen 6 weken ter inzage bij de gemeente en in die periode moeten ook de zienswijzen worden ingediend.
De MER's zijn ook digitaal in te zien via: http://www.gemeentehulst.nl/wonen_Leven/Natuur_milieu/MilieuEffectRapportage

25 januari 2012

Megastallen en gezondheid:

MRSA
Recent is uit onderzoek gebleken dat ook in oppervlaktewater en slib in de buurt van mega varkensstallen hoge percentages bacteriën voorkomen die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. De onderzoekers wijzen daarbij op de mogelijkheid dat deze bacteriën deels afkomstig zijn uit mest van nabijgelegen mega varkensstallen. Als mensen met verontreinigd oppervlaktewater in aanraking komen, kunnen zij worden blootgesteld aan deze resistente bacteriën.

Gezondheidkundige aanbevelingen voor gemeenten
De meetbare concentraties endotoxinen en veespecifieke MRSA-bacteriën nemen af tot aan de achtergrondwaarde op een afstand van 1.000 m. Daarom vindt GGD Nederland dat binnen de afstand van 250 – 1000 meter tussen een LOG of bedrijf tot een woonkern of lintbebouwing (rond de Kamperweg en Rummersdijkstraat is sprake van lintbebouwing) bij vergunningverlening een aanvullende gezondheidkundige risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. Bij ontwikkeling gezondheid meewegen bij besluitvorming (een „totaalplaatje‟ maken van milieu-, hinder- en risicofactoren in een gebied). De GGD kan hiervoor onder meer het instrument GES (gezondheidseffectscreening) inzetten. Het integraal beoordelen van gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Hiervoor is een instrument beschikbaar dat is gericht op luchtverontreiniging, geur- en geluidoverlast en externe veiligheid. (Fast, 2008).

Gezondheid in m.e.r.
GGD adviseert gemeenten om expliciet te controleren dat gezondheid in een MER is opgenomen, niet alleen indirect bij toetsing aan de grenswaarden van de milieufactoren. De commissie voor de m.e.r. heeft hiervoor 2 factsheets opgesteld: Factsheet 13 Gezondheid in m.e.r. en factsheet 9 MER intensieve veehouderij (http://www.commissiemer.nl/). Om een goede gezondheidsbeoordeling te kunnen maken met betrekking tot geur, adviseren wij om in aanvulling op deze factsheets de volgende punten op te nemen in de plan-mer:

 • Beschrijf de verwachte geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten in de plan-mer per alternatief (voorgrondbelasting).
 • Breng voor de huidige situatie en per alternatief deze voorgrondbelasting in beeld en laat zien aan welke niveaus de gevoelige locaties worden blootgesteld.
 • Bepaal voor de huidige situatie en per alternatief de verwachte hinder ten gevolge van de voorgrondbelasting 5,6,7.
 • Geef daarbij ook het verwachte absolute aantal gehinderden aan.
 • Breng ook de cumulatieve geurhinder in kaart.
 • Geef daarvoor aan welke bedrijven er in de omgeving liggen die voor cumulatieve geurbelasting (achtergrondbelasting) zorgen.
 • Breng deze cumulatieve geurbelasting in beeld en laat zien aan welke niveaus de gevoelige locaties worden blootgesteld.
 • Bepaal de verwachte hinder ten gevolge van de cumulatieve geurbelasting.
 • Geef daarbij ook het verwachte absolute aantal gehinderden aan.

Risico’s van ammoniak, fijn stof, endotoxinen en geur
Stoffen zoals ammoniak, fijn stof en biologische agentia in de intensieve veehouderij spelen een belangrijke rol bij het optreden van gezondheidseffecten in de omgeving. Daarnaast spelen geur en geluid een belangrijke rol in de hinderbeleving van omwonenden. Uit de (internationale) literatuur blijkt dat veehouderij een belangrijke bijdrage levert aan verhoging van fijn stofbelasting zowel regionaal als lokaal. Verder zijn in de nabijheid van veehouderijbedrijven verhoogde concentraties endotoxinen gemeten die tot effecten op de luchtwegen kunnen leiden. Daarnaast zijn ook andere micro-organismen gerelateerd aan veehouderij gemeten in de lucht in de nabije omgeving. Of dergelijke bloostelling ook leidt tot specifieke effecten op de gezondheid van omwonenden is zeer beperkt onderzocht. Deze studies wijzen met name op zelfgerapporteerde klachten van luchtwegen, verminderd welbevinden, acute klachten van ogen, neus en bovenste luchtwegen gerelateerd aan aanwezigheid van veehouderijbedrijven of hogere blootstelling aan fijn stof of endotoxinen (Heederik, 2011).

Gezondheidseffecten geur
Het waarnemen en waarderen van geur verschilt per persoon. Een onaangename geur veroorzaakt ten eerste (ernstige) hinder (Op den Kamp, 2006). Daarnaast hangt in veel situaties geur samen met andere klachten zoals depressie, verminderde kwaliteit van leven, moeheid. De hinder gaat dan vergezeld van stressgerelateerde lichamelijke gezondheidseffecten. Er is geen eenduidige dosis-effectrelatie bekend tussen geurbelasting en stressgerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Zelfgerapporteerde gezondheidseffecten en beleving
Zelfgerapporteerde gezondheidsklachten komen vaker voor bij omwonenden van intensieve veehouderijen dan bij de algemene bevolking. Voorkomende klachten zijn onder andere luchtwegklachten, irritatie van de ogen, stress, hartkloppingen, hoofdpijn, misselijkheid en aantasting van de stemming.

Klik hier voor informatieblad GGD: Intensieve Veehouderij en Gezondheid (pdf bestand)

Nog meer informatie is te vinden op de website van de GGD West-Brabant.

Op 25 januari stond er ook een verontrustend artikel in BndeStem en de PZC.
Klik hier voor het artikel.

18 januari 2012

Voorbeelden bezwaarschrift:
U kunt via onderstaande links voorbeeld bezwaarschriften downloaden voor zowel De Rummersdijk als de Kamperweg

De eerste termijn voor het indienen van een bezwaarschrift verloopt op 25 januari, maar als de nieuwe plan-MER bij de gemeente binnenkomt start er opnieuw een termijn van 6 weken voor het indienen van een bezwaarschrift. Wij houden u hierover op de hoogte.

17 januari 2012

Advies van de stichting:
Wij willen de omwonenden en de belanghebbenden, die tegen de mega varkensstallen, zijn met klem op het hart drukken dat indien men geen bezwaar indient bij de gemeente de twee varkens megastallen er zullen komen. Alle belanghebbenden die tegen de mega varkensstallen zijn dienen hun bezwaren schriftelijk kenbaar te maken zodat de gemeente als bevoegd gezag de belangen van de omwonende kan afwegen tegen de belangen van de twee varkensboeren.

De stichting stelt voor alle belangstellende een voorbeeld bezwaarschrift/zienswijzen ter beschikking. Wij adviseren om het voorbeeld bezwaarschrift aan te passen aan uw eigen belangen. De stichting kan u daarbij helpen. U kunt een opzet voor een dergelijke zienswijze aanvragen via het contactformulier op de site.

Duidelijkheid over termijn van indienen zienswijzen/bezwaren

Door de MER-commissie is na ontvangst van de beide MER’s gevraagd om een aanvulling. De termijn voor de zienswijzen is daardoor, in afwachting van de aanvulling op de aanvulling voor MER's opgeschort. Deze termijn wordt 6 weken vanaf het moment dat de aanvulling op de MER is ontvangen. Naar verwachting medio januari. De stichting en andere indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. De laatste publicaties in ZVA hadden betrekking op de vergunning. De gemeente Hulst heeft de termijn voor het afhandelen van de vergunningaanvraag (die is 6 maanden) met nog eens 8 weken verlengd. Ook de termijn voor de vergunning is opgeschort met dezelfde periode als de MER, omdat de MER deel uit maakt van de vergunningaanvraag. Daarna volgt eerst advies van de MER-commissie. Daarna doet de gemeente Hulst de beoordeling/besluitvorming. De provincie komt niet met een officieel advies. Ambtelijk is e.e.a. wel al doorgesproken en dat zal ook na de aanvulling van de MER gebeuren. De gemeente kan voorschriften opleggen m.b.t. de opslag, aangeven welke producten wel en welke niet, kan niet. Voor de gemeente geldt het bestemmingsplan buitengebied Noord. Dit mag niet in strijd zijn met het omgevingsplan Zeeland, maar dit is ook niet waarschijnlijk, omdat de provincie wordt gekend in de bestemmingsplanprocedure. Houd daarom de pagina van de gemeente Hulst in Zeeuws Vlaamse Advertentieblad in de gaten of kijk regelmatig op deze website.

Indien u zich aanmeld via aanmelding nieuwsbrief ( linkerkolom hoofdpagina) of via het contactformulier informeren wij u via e-mail.

Maar ondanks de tijd die er nu is om zienswijzen in te dienen, is het verstandig om dit nu reeds te doen. Hoe meer hoe beter.

Voor vragen/opmerkingen: srbvi@rondekort.nl

24 december 2011

Eind november heeft Ron de Kort samen met de heer van Haperen vragen over de varkensinvasie gesteld aan Gedeputeerde Staten van onze provincie. Het antwoord is binnen. De antwoorden zijn te lezen in onderstaand document.
Klik hier om het document te lezen. (pdf formaat)

Tevens is donderdag 22 december jl. door de PvdA Hulst een motie ingediend over de megastallen. Deze motie is mede ingediend door het CDA, VVD, GH en SP en is unaniem aangenomen door de gehele raad van Hulst. Klik hier om de motie te bekijken. (pdf formaat)

23 december 2011

Op 22 december jl is een eerste bijeenkomst geweest van SRBVI met omwonenden in recreatiecentrum De Vogel en zijn afspraken gemaakt voor vertdere acties. Wij zullen via de website de omwonenden blijven informeren. Op korte termijn zal een flyer met informatie worden verspreid in de regio. Hierin zal informatie staan over het indienen van zienswijzen en verdere acties.
Klik hier voor het document: Dreigende varkensinvasie in Oost-Zeeuws Vlaanderen.

12 december 2011

Het actiecomité tegen de varkensinvasie (SRBVI = Stichting Regionale Bestrijding Varkens Invasie) is woensdag 7 december bijeen geweest. Besproken zijn vooral procedurele zaken. Aangezien nog gewacht moet worden op de aanvraag voor de 2e fase (bouw) is er nog voldoende tijd om inhoudelijke bezwaarschriften in te dienen.
Wij zullen dus nu volstaan met het indienen van een proforma bezwaar. Nu al je beargumenteerde bezwaar indienen geeft de mogelijkheid aan de tegenpartij om daar op te anticiperen. Wel willen wij graag een bijeenkomst beleggen met vertegenwoordigers van de dorpsraden, omwonenden en anderen die reeds hebben gereageerd naar ons. Mochten er in uw omgeving mensen zijn die zich zeer betrokken voelen bij deze kwestie, dan kunt u die natuurlijk ook meenemen.
Het is geen massabijeenkomst, maar puur een bijeenkomst om elkaar nader te informeren en af te stemmen welke acties er nodig zijn.
De bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 december a.s. om 19.30 uur in De Vogel.
U bent allen van harte welkom om met ons deze kwestie te bespreken. Eventuele opmerkingen/reacties kunt u sturen naar srbvi@rondekort.nl of via het contactformulier op de contactpagina

Tot 22 december!

7 december 2011

Vandaag 7 december houdt de SRBVI een bijkomst. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen op deze website worden gepubliceerd.
Ondertussen ontvingen wij nog de volgende documenten:
Mogelijke effecten van intensieve-veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezondheidsproblemen.
Klik hier om het document te lezen (pdf formaat -3.5 Mb).

Adviesaanvraag beoordelingskader risico's veehouderij.
Klik hier om het document te lezen (pdf formaat - 149 Kb).

Ook een meerderheid van de gemeenteraad van Hulst wil proberen de bouw van twee grote varkensstallen - in de buurt van Vogelwaarde en Hengstdijk - te voorkomen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis van Hulst.

28 november 2011

Commissie voor de milieueffect rapportage. (MER): Op de pagina van deze commissie zijn enkele documenten en normen te vinden betreffende de aanvraag voor de bouw van de megastallen.
Klik hier om de betreffende webpagina te bezoeken.

26 november 2011

Het comité tegen de varkensstallen komt weer samen.
Het (oude) comite bestaande uit Karel Steijaert, Janny Erpelinck, Maurice Vereecken en Ron de Kort komt woensdagavond 7 december bijeen om deze nieuwe aanvragen voor varkensstallen te bespreken. Inmiddels is weer al contact gelegd met dezelfde advokaat die eerder het comité heeft bijgestaan.
Hierna worden de dorpsraden van de omliggende dorpen (Ossenisse, Kloosterzande, Hengstdijk en Vogelwaarde) verder geïnformeerd.

24 november 2011

Vragen statenleden:
De Statenleden voor de PvdA, R. de Kort en A.van Haperen hebben diverse vragen ingediend betreffende de megastallen.
Klik hier om het document te bekijken.


Vergunning:
Voor de aanvraag is intussen besloten dat de Mer's zullen worden aangevuld tot een plan-mer. Vermoedelijk zal dit pas in januari 2012 gebeuren. De termijn voor het indienen van de zienswijzen schort met dezelfde periode op.


Kabinetsbesluit:
Het kabinet wil geen algemene wettelijke grens stellen aan aantallen dieren of grootte van zogeheten megastallen. Er zijn op dit moment zo weinig zeer grote bedrijven dat er “geen reden” is tot ingrijpen, schrijft staatssecretaris Bleker van Landbouw vandaag aan de Tweede Kamer.

Met de brief reageert het kabinet op lange discussies in de samenleving over megastallen. Eerder stelden twee commissies dat de intensieve veehouderij in de huidige vorm geen toekomst meer heeft, omdat er zo veel maatschappelijke weerstand is.
Tegelijk, schrijft Bleker verder, mag de veehouderij in Nederland “niet ongebreideld” groeien en moet deze zich bij voorkeur beperken tot traditionele gezinsbedrijven die “geleidelijk” groeien. Het kabinet wil alleen “wanneer dat nodig mocht zijn” een grens stellen aan de omvang van bedrijven.

Bleker: niet meewerken aan nieuwe megastallen
Wel dringt Bleker er bij de provincies en gemeenten op aan om ook volgend jaar, net als dit jaar, niet mee te werken aan nieuwe, zeer grote megastallen. Ook wil het kabinet wél in sommige gevallen kunnen ingrijpen in de omvang van een bedrijf, als “volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek” dat vergen. Zo’n wettelijk ingrijpen staat dan los van de vraag of zulke bedrijven in het landschap passen. Dat laatste verschilt volgens Bleker per locatie.
Het kabinet is het eens met de commissie-Alders en met een eerdere commissie-Van Doorn dat de veehouderij een “transitie” moet doormaken naar een “zorgvuldige duurzame duurzame” productie. Daar “staat het welzijn en de zorg voor dieren centraal en zijn de volksgezondheidrisico’s geminimaliseerd”, aldus Bleker.

De ondernemers moeten bovendien meer hun best doen om de omgeving tevreden te houden. „Voor de license to produce is een goede relatie met de omgeving essentieel.” Zo moeten de stallen mooier worden ingepast in het landschap en moeten burgers daarover meer zeggenschap krijgen.

Bron NRC

23 november 2011

De website is officieel gelanceerd via een nieuwsartikel op hengstdijk.eu. Tevens ontvingen wij van Ron de Kort de documenten : Aanvraag omgevingsvergunning Milieu en Milieu-effectrapportage Kamperweg (MER). Deze zijn te vinden in de linkerkolom van de pagina Aanvraag vergunning.

21 november 2011

De website is klaar, meer informatie wordt in de komende weken toegevoegd.

Vandaag was Ko weer bij Omroep Zeeland te horen. Een van de behandelde onderwerpen was o.a de aanvraag voor de megastallen.